Utbildning – yrkeshögskola

Yrkeshögskolan samlar upp utbildning utanför universitet och högskola och är utformad efter arbetsmarknadens behov. Det betyder att utbildningens innehåll och inriktning hela tiden kan förändras. Kurser tas bort och läggs till efter behov allt eftersom arbetsmarknadens behov förändras.

När det gäller eftergymnasiala yrkesutbildningar finns det cirka 800 att välja mellan. Alla som har fått slutbetyg från gymnasieskolan kan söka en utbildning vid yrkeshögskola. Precis som vid universitetsstudier kräver dock vissa kurser särskild behörighet utöver den grundläggande behörigheten.

Utbildningarna drivs av kommuner, privata och offentliga utbildningsanordnare och högskolor i samverkan med arbetslivet, och anpassar sig hela tiden efter arbetsmarknaden. Utbildningarna innehåller ofta praktik, som ger dig arbetslivserfarenhet redan under tiden du studerar, och ger dig möjligheter att knyta kontaktnät i arbetslivet. Detta gör att det finns stora möjligheter att få ett jobb direkt efter färdig utbildning.

Utbildningar vid yrkeshögskola är minst ett halvår långa. En utbildning som varar i ett år avslutas med en yrkeshögskoleexamen.

Utbildningarna är utspridda i stort sett över hela landet och sträcker sig över flera olika branscher.  För att söka utbildning vid en yrkeshögskola ska man skicka in en ansökan med betyg och ett medföljande personligt brev till just den utbildning du vill söka.